Úvod
Mladí
TeenSTAR VÝUČBA
Rodičia
Učitelia
Učebnica
O nás
Kontakt
TeenSTAR VÝUČBA / Základné škôly / Prípravné stretnutia

 

Prípravné stretnutia

 

Učiteľ TSP chlapcov i dievčatá (v triede, v skupine):


1. hodina (koedukačná):

a) stručne oboznámi so základnými cieľmi TSP;

b) rodičom pošle informáciu s pozvánkou na úvodné stretnutie, kde bude podrobnejšie predstavený TSP a vysvetlená dôležitosť autenticity rodiča a vzájomnej spolupráce s učiteľom programu.

 

2. hodina – osobitne pre chlapcov i dievčatá:

a) prečíta a vysvetlí obsah prihlášky – dieťa, ktoré sa chce zúčastniť TSP, ju môže podpísať a vziať domov na vyjadrenie písomného súhlasu aspoň jedného rodiča alebo zákonného zástupcu;

b) vyplnenie základného dotazníka..

 
« Späť
 
 
Zoznam Vyučovacích Hodín
 
 
Ďalej »
 
Copyright © TeanSTAR.sk | Powered by Lord yashik
All rights reserved. | Meno, Ulica, Mesto, e-Mail