Úvod
Mladí
TeenSTAR VÝUČBA
Rodičia
Učitelia
Učebnica
O nás
Kontakt


Dôležité upozornenie:

Učitelia TSP musia mať certifikát o absolvovaní kurzu, na ktorom dostanú aj podklady pre vyučovanie

Sexuálna výchova je prvoradou povinnosťou rodiny. Úlohou školy je napomáhať a dopĺňať rodičov, ale nemožno ju zveriť hocikomu z učiteľského zboru.

Učiteľ musí mať správny úsudok, zmysel pre zodpovednosť, profesionálnu odbornosť, citovú zrelosť a stud, aby s jasnou, zreteľnou citlivosťou uvádzal dospievajúcich do problémov lásky a života bez toho, aby zmiatol ich psychologický vývoj.

 
Podmienky pre získanie certifikátu
 


Obsah a osnovy vzdelávacieho programu „TeenSTAR“
  – výchovy k ľudskej láske

 

a) Názov a história vzdelávacej aktivity
b) Organizačná forma vzdelávacej aktivity
c) Cieľ vzdelávacej aktivity
d) Cieľové skupiny
e) Požadované vstupné vzdelanie
f) Profil absolventa
g) Metódy výučby
h) Forma záverečnej skúšky
i) Celkový rozsah vzdelávacej aktivity
j) Učebný plán a učebné osnovyPostup pri prijatí žiakov základných a stredných škôl do TSP
a osnovy jednotlivých častí:

 

I. časť: TeenSTAR program pre žiakov a žiačky základných škôl

 1. téma (koedukačná): Dospievanie, uvedomenie si seba.
 2. téma (koedukačná): Rozdiely medzi mužom a ženou
 3. téma (koedukačná): Sexualita
 4. téma (zvlášť chlapci a dievčatá, obsah rovnaký): Reprodukčný systém
 5. téma (zvlášť chlapci a dievčatá, obsah prispôsobiť): Menštruačný cyklus
 6. téma (zvlášť chlapci a dievčatá, obsah prispôsobiť): Plodnosť a zodpovedné rodičovstvo
 7. téma (koedukačná) : Vlastné sexuálne pocity (túžby) a správne rozhodovanie
 8. téma (koedukačná): Zázrak života                       
 9. téma (koedukačná): Kresťanské učenie o morálke
 10. téma (koedukačná): Moja sloboda, zodpovednosť a životné povolanie
 11. téma (koedukačná): Záverečné zhodnotenie

 

II. časť: TeenSTAR program pre stredoškoláčky a stredoškolákov

(učebné osnovy prvých šiestich tém pre dievčatá a chlapcov sú osobitné):

 1. téma: Človek stvorený na Boží obraz
 2. téma: Plodnosť muža a ženy
 3. téma: Sexualita
 4. téma: Záväzné vzťahy
 5. téma: Manželský význam tela
 6. téma: Duchovný význam tela
 7. téma (koedukačná): Dar života
 8. téma (koedukačná): Kvalitná komunikácia v rodine
 9. téma (koedukačná): Čistota a kresťanské chápanie pohlavného styku
 10. téma (koedukačná): Zodpovedné rodičovstvo: čestné regulovanie počatia
 11. téma (koedukačná): Sviatosť manželstva
 12. téma (koedukačná): Antikoncepcia
 13. téma (koedukačná): Sexuálne problémy
 14. téma (koedukačná): Dôstojnosť ľudského plodenia
 15. téma (koedukačná): Dôverný vzťah bez sexu
 16. téma (koedukačná): Životné povolanie – v ústrety dospelosti
 17. téma (koedukačná): Vlastné predsavzatie

 

 

III. časť: TeenSTAR program pre plnoletých

 1. téma: Láska medzi mužom a ženou (metafyzická, psychologická a etická analýza)
 2. téma: Uvedomovanie si seba
 3. téma: Pohlavnosť a plodnosť, emocionálne aspekty cyklu ženy
 4. téma: Sexuálne rozhodnutia
 5. téma: Manželstvo
 6. téma: Zodpovedné rodičovstvo
 7. téma: Vznik života a úcta k nemu od počatia po prirodzenú smrť
 8. téma: Otcovstvo a materstvo, neplodné manželstvo

 

IV. časť: TeenSTAR program pre mladistvé slobodné matky

 1. téma: Plodnosť
 2. téma: Sexuálne rozhodnutia
 3. téma: Otcovstvo a materstvo, dojčenie a starostlivosť o dieťa
 4. téma: Prirodzená regulácia počatia
 5. téma: Budovanie vlastnej rodiny

 

Stretnutia učiteľa TSP s rodičmi žiakov a žiačok ZŠ a SŠ:

 • stretnutie – vstupné: Predstavenie TeenSTAR programu, vysvetlenie dôležitosti autenticity rodiča a vzájomnej spolupráce s učiteľom programu
 • stretnutie:  Teológia tela
 • stretnutie: Význam poznania plodnosti a prirodzenej regulácie počatia
 • stretnutie: Komunikácia v rodine, priebežné vyhodnotenie TSP
 • stretnutie: Hodnotová orientácia
 • stretnutie – záverečné: Zhodnotenie prínosu TSP programu

 

Copyright © TeanSTAR.sk | Powered by Lord yashik
All rights reserved. | Meno, Ulica, Mesto, e-Mail